Kort #22777 Nordström, Carl Gustaf

Nordström, Carl Gustaf [Nordström, Carl Gustaf, betjänt]

Armfelt, Hedvig Ulrika f. De la Gardie (1761-1832)

Anhållan om resepass för husfolket: mad. Annette
Wirstrand, jungfru Maria Christina Lindroth, betjänten 
Carl Gustaf Nordström, kusken Anders
Igelbeck med sin hustru Helena Igelbeck 1811

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22777
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordström, Carl Gustaf, betjänt]

Armfelt, Hedvig Ulrika f. De la Gardie (1761-1832)

Anhållan om resepass för husfolket: mad. Annette
Wirstrand, jungfru Maria Christina Lindroth, betjänten
Carl Gustaf Nordström, kusken Anders
Igelbeck med sin hustru Helena Igelbeck 1811

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB