Kort #23121 Nylén, Pehr Gustaf

Nylén, Pehr Gustaf [Nylén, Pehr Gustaf (1793-1870), sjökapten]

"Nylénska brev..."

Se: Wedberg, Birger, Fotosamlingar, teckningar...

Information

Kortnr:
23121
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nylén, Pehr Gustaf (1793-1870), sjökapten]

"Nylénska brev..."

Se: Wedberg, Birger, Fotosamlingar, teckningar...

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB