Kort #22892 Norén, Lars

Norén, Lars Vp 11e:1982/83:6a

Norén, Lars (1944-2021)

Underjordens leende

Pjäshäfte Stockholms Stadsteater spelåret 1982/83 [Duplic.]

Information

Kortnr:
22892
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11e:1982/83:6a

Norén, Lars (1944-2021)

Underjordens leende

Pjäshäfte Stockholms Stadsteater spelåret 1982/83 [Duplic.]

Signum:
Vp 11e:1982/83:6a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB