Kort #23154 Nyslotts fästning

Nyslotts fästning Nyslotts fästning

Se: Fieandt, 0.C.v., Situatuins-Charta öfver
Trachten omkring Nyslotts fästning. 
Recognoscerad under kriget år 1788

i: Kempes autogr.

Information

Kortnr:
23154
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyslotts fästning

Se: Fieandt, 0.C.v., Situatuins-Charta öfver
Trachten omkring Nyslotts fästning.
Recognoscerad under kriget år 1788

i: Kempes autogr.

Signum:
Kempes autografsamling
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB