Kort #22981 Norrköping

Norrköping B 572

Norrköping

Konung Gustaf Adolphs privilegier för staden
Norrköping af 46 puncter ... 1620. Fol.

Information

Kortnr:
22981
Låda:
33 No-Of
Text:

B 572

Norrköping

Konung Gustaf Adolphs privilegier för staden
Norrköping af 46 puncter ... 1620. Fol.

Signum:
B 572
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB