Kort #23227 Obaldia, René de

Obaldia, René de Vp 11d:1971/72:3

Obaldia, René de (1918- ), fransk författare

Forsmark, Kerstin. Kvinnogräl. [Collage för
skolbruk, sammanställt av Kerstin Forsmark,
Dramatiska teatern, ur: Maria Stuart (Schiller),
Striden mellan torgmadammerna (Brecht), 
Misantropen (Moliére) och Den hädangängne (Obaldia).]

Information

Kortnr:
23227
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11d:1971/72:3

Obaldia, René de (1918- ), fransk författare

Forsmark, Kerstin. Kvinnogräl. [Collage för
skolbruk, sammanställt av Kerstin Forsmark,
Dramatiska teatern, ur: Maria Stuart (Schiller),
Striden mellan torgmadammerna (Brecht),
Misantropen (Moliére) och Den hädangängne (Obaldia).]

Signum:
Vp11d:1971/72:3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB