Kort #23258 Odelstierna, Erik

Odelstierna, Erik Odelstierna, Erik
Relation till K.M:t om resa till uthländske
Berg-wercken 1690-92. Afskr.
Rålamb. Fol. N:o 21.

Information

Kortnr:
23258
Låda:
33 No-Of
Text:

Odelstierna, Erik
Relation till K.M:t om resa till uthländske
Berg-wercken 1690-92. Afskr.
Rålamb. Fol. N:o 21.

Signum:
Rålamb. Fol. N:o 21
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB