Kort #22757 Nordiska Sjuåroskriget

Nordiska Sjuåroskriget Nordiska Sjuåroskriget

En sand och warhafftig Historia om den langwarende 
Krig og feyde som sig begiffuit haffuer och
bestandit i mange aar emellom Danmark och Sverrige
Folio
i: K 2

En Historie af Syvaarskrigen imellem Danmark o
Sverrige, paa Tydsk. Folio 
i: K 8

Vera & brevis expositio causarum quibus Ser.
Princeps Fredericus II ad propulsand&am Sueciæ
Regis Erici vim atque injuriam juste & necessario 
fuit adductus 
i: K 17

Information

Kortnr:
22757
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordiska Sjuåroskriget

En sand och warhafftig Historia om den langwarende
Krig og feyde som sig begiffuit haffuer och
bestandit i mange aar emellom Danmark och Sverrige
Folio
i: K 2

En Historie af Syvaarskrigen imellem Danmark o
Sverrige, paa Tydsk. Folio
i: K 8

Vera & brevis expositio causarum quibus Ser.
Princeps Fredericus II ad propulsand&am Sueciæ
Regis Erici vim atque injuriam juste & necessario
fuit adductus
i: K 17

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB