Kort #23040 Numismatik

Numismatik Numismatik

Se: Berch, C.R., Swenske gångbare mynt
i: Engestr. C. IX.1.13

Se: Berch, C.R., Swenske medailler, 2 vol. 
i: Engestr. C.IX.1.14, 15

Se: Engeström, v., Anteckningar i numismatiken
i: Engestr. C.IX.1.16.

Information

Kortnr:
23040
Låda:
33 No-Of
Text:

Numismatik

Se: Berch, C.R., Swenske gångbare mynt
i: Engestr. C. IX.1.13

Se: Berch, C.R., Swenske medailler, 2 vol.
i: Engestr. C.IX.1.14, 15

Se: Engeström, v., Anteckningar i numismatiken
i: Engestr. C.IX.1.16.

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB