Kort #22914 Noring, Laurentius Aemilius Alexis

Noring, Laurentius Aemilius Alexis [Noring, Laurentius Aemilius Alexis(1799-1844), kanslist, lantbruksförf.

Björnstjerna, Magnus Fredrik Ferdinand (1779-1847)
generaladjutant, minister 

Borgensförbindelse för kanslisten Alexis Noring
1828

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22914
Låda:
33 No-Of
Text:

[Noring, Laurentius Aemilius Alexis(1799-1844), kanslist, lantbruksförf.

Björnstjerna, Magnus Fredrik Ferdinand (1779-1847)
generaladjutant, minister

Borgensförbindelse för kanslisten Alexis Noring
1828

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB