Kort #23185 Nyårsdagen

Nyårsdagen Nyårsdagen

och veckodagarne

i: Arvid Trolles Lagbok
i: B 4

Information

Kortnr:
23185
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyårsdagen

och veckodagarne

i: Arvid Trolles Lagbok
i: B 4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB