Kort #22726 Nordberg, Jöran Andersson

Nordberg, Jöran Andersson [Nordberg, Jöran Andersson]

Se: [Karl XII], Handlingar rör. konung Carl XII
ifrån d:r Nordbergs bibliothek, saml. af
Gust. Benzelstierna

i: Engestr. B.II.2.4

Information

Kortnr:
22726
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordberg, Jöran Andersson]

Se: [Karl XII], Handlingar rör. konung Carl XII
ifrån d:r Nordbergs bibliothek, saml. af
Gust. Benzelstierna

i: Engestr. B.II.2.4

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB