Kort #22843 Nordenhjelm, Anders

Nordenhjelm, Anders M 3

Nordenhjelm, Anders

Collegium geographico-historico-goliticum ab
Andrea Norcopense Upsaliæ ... 1685. 4:o. 143 sid.

Annan äldre (?) utskrift med register

Engestr. C.XI.1.19

Information

Kortnr:
22843
Låda:
33 No-Of
Text:

M 3

Nordenhjelm, Anders

Collegium geographico-historico-goliticum ab
Andrea Norcopense Upsaliæ ... 1685. 4:o. 143 sid.

Annan äldre (?) utskrift med register

Engestr. C.XI.1.19

Signum:
M 3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB