Kort #23256 Odelstierna, Carl

Odelstierna, Carl [Odelstierna, Carl (1726-1763) löjtnant]
Cuninghame, Thomas (1691-1759) överste
Anhållan om resepass för löjtnant Odelstierna och
konstapeln Hagdahl 1759
i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
23256
Låda:
33 No-Of
Text:

[Odelstierna, Carl (1726-1763) löjtnant]
Cuninghame, Thomas (1691-1759) överste
Anhållan om resepass för löjtnant Odelstierna och
konstapeln Hagdahl 1759
i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB