Kort #22939 Norman, Christina

Norman, Christina [Norman, Christina]

Dohna, Carl August (1691-1744) generalmajor

Anhållan om resepass för grevinnan Eleonora Oxenstierna, 
grevinnan Anna Windisch-Grätz, grevinnan Hedvig Soop 
med 3 barn, jungfru Charlotta Willemsens, Christina Norman,
 fru Brigitta Öhman, Brigitta Nilsdotter, lakejerna 
Hans Marquart, Erik Skåning, Johan Kalling och 
Petter Jansson, 1727

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22939
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norman, Christina]

Dohna, Carl August (1691-1744) generalmajor

Anhållan om resepass för grevinnan Eleonora Oxenstierna,
grevinnan Anna Windisch-Grätz, grevinnan Hedvig Soop
med 3 barn, jungfru Charlotta Willemsens, Christina Norman,
fru Brigitta Öhman, Brigitta Nilsdotter, lakejerna
Hans Marquart, Erik Skåning, Johan Kalling och
Petter Jansson, 1727

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB