Kort #23190 Något om Gottland wid dess återgång till Sweriges krona d. 16 maj 1808

Något om Gottland wid dess återgång till Sweriges krona d. 16 maj 1808 Något om Gottland wid dess återgång till Sweriges krona d. 16 maj 1808


[Okänd förf. Delvis dramatiserad form. Handskr.]

i: L 97:3:8

Information

Kortnr:
23190
Låda:
33 No-Of
Text:

Något om Gottland wid dess återgång till Sweriges krona d. 16 maj 1808

[Okänd förf. Delvis dramatiserad form. Handskr.]

i: L 97:3:8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB