Kort #23212 Näs socken

Näs socken Näs socken, Bro härad, Uppsala län
Se: Stockholms-Näs

Näs socken, Åsunda härad, Uppsala län
Se: Enköpings-Näs.

Näs socken, Skaraborgs län
se :Vänersnäs

Information

Kortnr:
23212
Låda:
33 No-Of
Text:

Näs socken, Bro härad, Uppsala län
Se: Stockholms-Näs

Näs socken, Åsunda härad, Uppsala län
Se: Enköpings-Näs.

Näs socken, Skaraborgs län
se :Vänersnäs

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB