Kort #22887 Norén, Lars

Norén, Lars Vp  11d:1997/98:12

Norén, Lars (1944- 2021), författare

Personkrets 3:1. Långa versionen

Duplic. pjäshäfte. Dramaten. Se realkatalogen

Information

Kortnr:
22887
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11d:1997/98:12

Norén, Lars (1944- 2021), författare

Personkrets 3:1. Långa versionen

Duplic. pjäshäfte. Dramaten. Se realkatalogen

Signum:
Vp 11d:1997/98:12
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB