Kort #22831 Nordenfelt, Thorsten Vilhelm

Nordenfelt, Thorsten Vilhelm Nordenfelt, Thorsten Vilhelm (18N42-1920)

Hvad jag sett och hört. [Minnesanteckningar
påbörjade omkr.år 1916 och avslutade i april
1919] N:o 1-8, 8B, 9-10 &  I-III samt "Ifyllnaden N:o2"

Egh. med blyerts och renskrift med bläck
av andra händer. 15 hft. Fol. 

i: Nordenfelt, Släkten, Nordenfeltska arkivet. 36-50

i: L 21:36-50

Information

Kortnr:
22831
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordenfelt, Thorsten Vilhelm (18N42-1920)

Hvad jag sett och hört. [Minnesanteckningar
påbörjade omkr.år 1916 och avslutade i april
1919] N:o 1-8, 8B, 9-10 & I-III samt "Ifyllnaden N:o2"

Egh. med blyerts och renskrift med bläck
av andra händer. 15 hft. Fol.

i: Nordenfelt, Släkten, Nordenfeltska arkivet. 36-50

i: L 21:36-50

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB