Kort #22695 Norberg, Pehr Adolf

Norberg, Pehr Adolf [Norberg, Pehr Adolf (1792-1855) kammarråd]

Cederström, Jakob (1782-1857) generalmajor, pres. i
kammarkoll.

Permissionsintyg för kamreraren Pehr Adolf Norberg
1842

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22695
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norberg, Pehr Adolf (1792-1855) kammarråd]

Cederström, Jakob (1782-1857) generalmajor, pres. i
kammarkoll.

Permissionsintyg för kamreraren Pehr Adolf Norberg
1842

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB