Kort #23271 Odhelius, Erik

Odhelius, Erik I. o. 2.
Odhelius, Erik (1620-66), Pastor primarius
Anteckningsbok under vistelse såsom student i
Upsala 1636-42, med yngre tillägg.- Inneh: Studie-anteckningar; Brefutkast och Bokförteckning.
Orig. 4:o.

Information

Kortnr:
23271
Låda:
33 No-Of
Text:

I. o. 2.
Odhelius, Erik (1620-66), Pastor primarius
Anteckningsbok under vistelse såsom student i
Upsala 1636-42, med yngre tillägg.- Inneh: Studie-anteckningar; Brefutkast och Bokförteckning.
Orig. 4:o.

Signum:
Io2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB