Kort #23189 Någonting

Någonting Någonting
Någonting för nervösa fruar

Se: Fredrikson, G
i: Vp 185 a

Information

Kortnr:
23189
Låda:
33 No-Of
Text:

Någonting
Någonting för nervösa fruar

Se: Fredrikson, G
i: Vp 185 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB