Kort #22846 Nordenhielm, Vilhelm

Nordenhielm, Vilhelm [Nordenhielm, Vilhelm (1727-1777) assessor

Ehrensvan, Martin (1714-1765) landshövding

Inlaga till Svea hovrätt med insändande av kvitte
över till advokatfiskalen Nordenhjelm ställda och
till hovrätten ingivna ämbetsmemorialer rörande
oinsända domböcker, 1764

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22846
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordenhielm, Vilhelm (1727-1777) assessor

Ehrensvan, Martin (1714-1765) landshövding

Inlaga till Svea hovrätt med insändande av kvitte
över till advokatfiskalen Nordenhjelm ställda och
till hovrätten ingivna ämbetsmemorialer rörande
oinsända domböcker, 1764

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB