Kort #22897 Norfelt, Israel

Norfelt, Israel I n 10

Norfelt, Israel (1632-77), President

Almanachsanteckningar för åren 1653, 59, 61 af
mag. Israel Noræus, adl. N-. Orig. 12:o

Information

Kortnr:
22897
Låda:
33 No-Of
Text:

I n 10

Norfelt, Israel (1632-77), President

Almanachsanteckningar för åren 1653, 59, 61 af
mag. Israel Noræus, adl. N-. Orig. 12:o

Signum:
I n 10
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB