Kort #22683 Nora socken, Västmanlands län

Nora socken, Västmanlands län Nora socken, Västmanlands län

i: Fh 4:L1

Information

Kortnr:
22683
Låda:
33 No-Of
Text:

Nora socken, Västmanlands län

i: Fh 4:L1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB