Kort #22976 Norrelius, Andreas

Norrelius, Andreas B 616

Norrelius, Andreas

Om skillnad i äktenskap för otillbörligt förhållandes 
skuld emot sin maka och hushåld. 
Exegetiskt utlåtande med anledning af förestående 
revision af kyrkoordningen afsedt att till
Riksens Ständer afgifvas

Information

Kortnr:
22976
Låda:
33 No-Of
Text:

B 616

Norrelius, Andreas

Om skillnad i äktenskap för otillbörligt förhållandes
skuld emot sin maka och hushåld.
Exegetiskt utlåtande med anledning af förestående
revision af kyrkoordningen afsedt att till
Riksens Ständer afgifvas

Signum:
B 161
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB