Kort #22949 Normelin, Petter

Normelin, Petter [Normelin, Petter, kammartjänare]

Düben, Carl Wilhelm von (1724-1790) envoyé, hovkansler, pres. i kammarrev.

Resetillstånd för kammartjänaren Petter Normelin,
1752

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22949
Låda:
33 No-Of
Text:

[Normelin, Petter, kammartjänare]

Düben, Carl Wilhelm von (1724-1790) envoyé, hovkansler, pres. i kammarrev.

Resetillstånd för kammartjänaren Petter Normelin,
1752

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB