Kort #22930 Norling, Gustaf Christian (1807-1870)

Norling, Gustaf Christian (1807-1870) Vp 147

Norling , G C.

Julklappen. Komedi i en akt. (Afsedd att uppföras
ombord på fregatten Eugenie 1846).               Fol.
10 bl. Orig. egenh. af förf.

Information

Kortnr:
22930
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 147

Norling , G C.

Julklappen. Komedi i en akt. (Afsedd att uppföras
ombord på fregatten Eugenie 1846). Fol.
10 bl. Orig. egenh. af förf.

Signum:
Vp 147
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB