Kort #22880 Norén, Lars

Norén, Lars Vp 11e:1980/81:8

Norén, Lars (1944-2021)

En fruktansvärd lycka.

Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1980/81. [Duplic.]

Information

Kortnr:
22880
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11e:1980/81:8

Norén, Lars (1944-2021)

En fruktansvärd lycka.

Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1980/81. [Duplic.]

Signum:
Vp 11e:1980/81:8
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB