Kort #22696 Norberg, Pehr-Gösta

Norberg, Pehr-Gösta L 68:20:7

Norberg, Pehr-Gösta (1880-1960), tidningsman, författare

Förteckning över och kommentar till Rudolf Norbergs 
papper (=L 68:1-20). Utdrag för Släktkrönikan ur 
anteckningar gjorda av Rudolf Norberg. 
13 maskinskrivna sidor

Information

Kortnr:
22696
Låda:
33 No-Of
Text:

L 68:20:7

Norberg, Pehr-Gösta (1880-1960), tidningsman, författare

Förteckning över och kommentar till Rudolf Norbergs
papper (=L 68:1-20). Utdrag för Släktkrönikan ur
anteckningar gjorda av Rudolf Norberg.
13 maskinskrivna sidor

Signum:
L 68:20:7
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB