Kort #23234 Obsequens, Julius

Obsequens, Julius Obsequens, Julius
Bok om järtecken ...
Se: Melander, S.E., Övers. ... av romerska
författare. Vol. 37. Vö. 16:37

Information

Kortnr:
23234
Låda:
33 No-Of
Text:

Obsequens, Julius
Bok om järtecken ...
Se: Melander, S.E., Övers. ... av romerska
författare. Vol. 37. Vö. 16:37

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB