Kort #22944 Norman, Johan

Norman, Johan D 370

Norman, Johan (1777-1835), Lektor, Kyrkoherde

Anmärkningar öfver Svenska historien ... till
K. Gustaf I:s tid. Anteckn. af C.J.Söderström
8:o

Information

Kortnr:
22944
Låda:
33 No-Of
Text:

D 370

Norman, Johan (1777-1835), Lektor, Kyrkoherde

Anmärkningar öfver Svenska historien ... till
K. Gustaf I:s tid. Anteckn. af C.J.Söderström
8:o

Signum:
D 370
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB