Kort #22893 Norén, Lars

Norén, Lars Vp 11e:1990/91:10

Norén, Lars (1944- 2021)

Vilstolen

Pjäshäfte Stockholms Stadsteater spelåret 1990/91 [Duplic.]

Information

Kortnr:
22893
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11e:1990/91:10

Norén, Lars (1944- 2021)

Vilstolen

Pjäshäfte Stockholms Stadsteater spelåret 1990/91 [Duplic.]

Signum:
Vp 11e:1990/91:10
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB