Kort #23277 Odhelius, Johan Lorentz

Odhelius, Johan Lorentz Ep. Q 5
Odhelius, Johan Lorentz (1737-1816)
Brev från en bedrövad morfar [till sin dotter
dotter Elisabeth Christina Widegren (1793-
1816)] Stockholm, maj 1797. 1 bd.

Information

Kortnr:
23277
Låda:
33 No-Of
Text:

Ep. Q 5
Odhelius, Johan Lorentz (1737-1816)
Brev från en bedrövad morfar [till sin dotter
dotter Elisabeth Christina Widegren (1793-
1816)] Stockholm, maj 1797. 1 bd.

Signum:
EpQ5
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB