Kort #23157 Nystrand, Magnus

Nystrand, Magnus [Nystrand, Magnus (1684-1736) kyrkoherde]

Celsius, Nicolaus (1658-1724) rektor, prof. i astronomi

Anhållan om resepass för stud. Magnus Nystrand
1718

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23157
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nystrand, Magnus (1684-1736) kyrkoherde]

Celsius, Nicolaus (1658-1724) rektor, prof. i astronomi

Anhållan om resepass för stud. Magnus Nystrand
1718

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB