Kort #22702 Norbin, Fredrik Constantin

Norbin, Fredrik Constantin L 93:4

Norbin, Fredrik Constantin (1822-1907), grosshandlare

Utlåtande ang. äktheten av en Rembrandtetsning

Information

Kortnr:
22702
Låda:
33 No-Of
Text:

L 93:4

Norbin, Fredrik Constantin (1822-1907), grosshandlare

Utlåtande ang. äktheten av en Rembrandtetsning

Signum:
L 93:4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB