Kort #22845 Nordenhielm, Andreas

Nordenhielm, Andreas Nordenhielm, Andreas (Norcopensis)

Se: Karl XII, Anteckningar från disputationsövningar 
i: D 761

Information

Kortnr:
22845
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordenhielm, Andreas (Norcopensis)

Se: Karl XII, Anteckningar från disputationsövningar
i: D 761

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB