Kort #23273 Odhelius, Erich

Odhelius, Erich X. 273.
Odhelius, Erich
Berättelse till Kongl. Majestät om resa till
Tyskland, Ungern, Tirol, Biscaren, Engelland
och Holland för inhemtande af kännedom om "Bergwärckens och Mettallernas der i Provincierna
tillstånd och afförsel." 1690. Orig. Fol. papp-band m. skinnrygg.

Information

Kortnr:
23273
Låda:
33 No-Of
Text:

X. 273.
Odhelius, Erich
Berättelse till Kongl. Majestät om resa till
Tyskland, Ungern, Tirol, Biscaren, Engelland
och Holland för inhemtande af kännedom om "Bergwärckens och Mettallernas der i Provincierna
tillstånd och afförsel." 1690. Orig. Fol. papp-band m. skinnrygg.

Signum:
X273
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB