Kort #23136 Nyman, Lars Johan

Nyman, Lars Johan [Nyman, Lars Johan]

Sorgeskrift öfver N. 1662

i: Vt 128

Information

Kortnr:
23136
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyman, Lars Johan]

Sorgeskrift öfver N. 1662

i: Vt 128

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB