Kort #23084 Nybom, Johan

Nybom, Johan I n 10 a:1-3

Nybom, Johan 

Brev till Nybom, dagboksanteckningar, övriga
biographica, dikter i koncept och utskrift m.m.
Tre portföljer folio.

Ink. 1930 av grossh. Molèr i Örebro

Information

Kortnr:
23084
Låda:
33 No-Of
Text:

I n 10 a:1-3

Nybom, Johan

Brev till Nybom, dagboksanteckningar, övriga
biographica, dikter i koncept och utskrift m.m.
Tre portföljer folio.

Ink. 1930 av grossh. Molèr i Örebro

Signum:
I n 10 a:1-3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB