Kort #22758 Nordiska sällskapet i London

Nordiska sällskapet i London Nordiska sällskapet i London

Kallelsebref till filos. adj. i Upsala mag.
Benj. C.H.Höijer (före 1809). Undertecknadt af
S.C. Nisser, ordförande

i: Vo 49

Information

Kortnr:
22758
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordiska sällskapet i London

Kallelsebref till filos. adj. i Upsala mag.
Benj. C.H.Höijer (före 1809). Undertecknadt af
S.C. Nisser, ordförande

i: Vo 49

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB