Kort #23147 Nyrén, Carl

Nyrén, Carl Vp 161

Nyrén, Carl

Lustralisk herde-lexk i två små öpningar. Ärnad
at upföras i en ringa herdekoja, d. 19 Aug.
1777 ... 8:o. 10 bl. (Drottningh. bibl.N:o 59. )

Information

Kortnr:
23147
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 161

Nyrén, Carl

Lustralisk herde-lexk i två små öpningar. Ärnad
at upföras i en ringa herdekoja, d. 19 Aug.
1777 ... 8:o. 10 bl. (Drottningh. bibl.N:o 59. )

Signum:
Vp 161
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB