Kort #23203 Närke och Wärmeland

Närke och Wärmeland Närke och Wärmeland

Instruktion för landshöfdingar i Närke och
Wärmeland 1687. Afskr. 1716

Engestr. Osign. N:o 75.

Information

Kortnr:
23203
Låda:
33 No-Of
Text:

Närke och Wärmeland

Instruktion för landshöfdingar i Närke och
Wärmeland 1687. Afskr. 1716

Engestr. Osign. N:o 75.

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB