Kort #23216 Näsmark, Sara Margareta

Näsmark, Sara Margareta [Näsmark, Sara Margareta]

Aschling, Carl Fredrik (1751-1820) konteramiral, landshövding

Resepass för Sara Margareta Näsmark 1818

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23216
Låda:
33 No-Of
Text:

[Näsmark, Sara Margareta]

Aschling, Carl Fredrik (1751-1820) konteramiral, landshövding

Resepass för Sara Margareta Näsmark 1818

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB