Kort #22694 Norberg, Olof

Norberg, Olof U 398

Norberg, Olof

Katalog över Västerås Gymnasiebibliotek
c. 1732. Xerexkopia efter original i Västerås SLB 1968

Information

Kortnr:
22694
Låda:
33 No-Of
Text:

U 398

Norberg, Olof

Katalog över Västerås Gymnasiebibliotek
c. 1732. Xerexkopia efter original i Västerås SLB 1968

Signum:
U 398
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB