Kort #23259 Odelstierna, Erik

Odelstierna, Erik Odelstierna, Erik, assessor i bergskollegium, f .1661, d.1704.
Ut-drag af O-:s beskrifning om de förnämsta
bergverk i Europa. 4:o. Afskr.
Engestr. C.XII.1.1.

Information

Kortnr:
23259
Låda:
33 No-Of
Text:

Odelstierna, Erik, assessor i bergskollegium, f .1661, d.1704.
Ut-drag af O-:s beskrifning om de förnämsta
bergverk i Europa. 4:o. Afskr.
Engestr. C.XII.1.1.

Signum:
Engestr. C.XII.1.1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB