Kort #22879 Noren, Lars

Noren, Lars Vp 296:1-2

Noren, Lars (1944-2021) författare

"EI NATT LENGER ENN LIVET". Eit skodespel om
familien O'Neill. Omsett av Tormod Skagestad.

Svensk titel; OCH GE OSS SKUGGORNA. [Duplic.]

Information

Kortnr:
22879
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 296:1-2

Noren, Lars (1944-2021) författare

"EI NATT LENGER ENN LIVET". Eit skodespel om
familien O'Neill. Omsett av Tormod Skagestad.

Svensk titel; OCH GE OSS SKUGGORNA. [Duplic.]

Signum:
Vp 296:1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB