Kort #22729 Nordborg, Olaus

Nordborg, Olaus [Nordborg, Olaus, kyrkoherde vid svenska församlingen i London]

Barck, Samuel Larsson (1662-1743) statssekr., riksråd

Anhållan om resepass för kyrkoherden Qlaus Nordborg
1715

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22729
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordborg, Olaus, kyrkoherde vid svenska församlingen i London]

Barck, Samuel Larsson (1662-1743) statssekr., riksråd

Anhållan om resepass för kyrkoherden Qlaus Nordborg
1715

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB