Kort #23022 Norström, Georg

Norström, Georg [Norström, Georg, konsistorienotarie i Karlstad (1743-1787)]


Se: Gymnasialdisputationer ... 1762-1764
i: O 45

Information

Kortnr:
23022
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norström, Georg, konsistorienotarie i Karlstad (1743-1787)]

Se: Gymnasialdisputationer ... 1762-1764
i: O 45

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB