Kort #23274 Odhelius, Eric

Odhelius, Eric Odhelius, Eric
Prof. Erici Odhelii Palma Pacifera... Detta arb.
den kyrkliga svenska ortodoxiens svar och kritik över Johs Matthiæ och E. Terseri skrifter,
var beställt av reg. Förf. avled 1666, innan
det hunnit fullbordats.

Rålamb. Fol. N:o 131.

Information

Kortnr:
23274
Låda:
33 No-Of
Text:

Odhelius, Eric
Prof. Erici Odhelii Palma Pacifera... Detta arb.
den kyrkliga svenska ortodoxiens svar och kritik över Johs Matthiæ och E. Terseri skrifter,
var beställt av reg. Förf. avled 1666, innan
det hunnit fullbordats.

Rålamb. Fol. N:o 131.

Signum:
Rålamb. Fol. N:o 131
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB